021 276 0496 info@sawine.co.za

Tegnologie Oordrag: Streekproses Program

by | Oct 26, 2020 | Uncategorized

Project Number
TO SProg

Project title
Tegnologie oordrag: Streekproses program.

Project leader
Viljoen, J F

Institution
VinPro

Project description
‘n Groot aantal nuwe asook jong rolspelers het die laaste 10 jaar tot die Suid-Afrikaanse wynbedryf toegetree wat die behoefte en gevolglike vraag na inligting- en tegnologie-oordrag laat toeneem het. Bestaande T-O kundigheid en strukture in die wynbedryf kon nie voorsien of tred hou met hierdie stygende behoeftes nie. Daar was dus ‘n groot behoefte om bestaande T-O strukture te herstruktueer en/of nuwe T-O strukture te skep om die beskikbare T-O kundigheid en fondse meer effektief aan te wend in die Suid-Afrikaanse wynbedryf.

Die streeks T-O program het hoofsaaklik ten doel om amptelike T-O strukture in elke wynstreek te vestig en instand te hou wat dan die platvorm sal dien om onder meer: navorsingsresultate van Winetech befondse projekte aan produsente en wynmakers oor te dra; navorsing- asook inligtingbehoeftes rakende wingerd- en wynkundige knelpunte op streeksvlak te identifiseer en aan navorsing personeel deur te gee; algemene en intydse inligting, kennis en ondervinding in te win, te deel asook pas te maak vir die streek d.m.v. studiegroepe en geallokeerde tyd aan HDI-projekte (Historical Disadvantaged Individuals) en plaas- en/of kelderbesoeke af te staan Die streeks T-O program sluit ook `n populêre publikasie in om gepaste grondkundige kennis te vervat vir elke wynproduserende area in die Wes-Kaap.

FinalReport.pdf

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors