021 276 0496 info@sawine.co.za

Investigation of Soil Scientific and Viticultural Practices which will Ensure
an Optimum Nitrogen Content in Must

by | Oct 27, 2020 | Uncategorized

Project Number
WW 03-07

Project title
Investigation of Soil Scientific and Viticultural Practices which will Ensure an Optimum Nitrogen Content in Must

Project leader
Conradie, W J

Project description
Die doel van hierdie projek is om grondkundige- en wingerdboukundige praktyke, wat ‘n aanvaarbare stikstofinhoud in mos sal verseker, te identifiseer. Toepassing van sodanige praktyke sal die byvoeging van addisionele stikstof uitskakel terwyl wynkwaliteit ook verhoog behoort te word.

FinalReport.pdf

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors