021 276 0496 info@sawine.co.za

Identification of the Pheromone of Margarodes Prieskaensis

by | Oct 26, 2020 | Uncategorized

Project Number
PCA 01

Project title
Identification of the pheromone of Margarodes prieskaensis

Project leader
De Klerk, C A

Institution
Consultant

Team members
De Klerk, C A
Burger, B V

Project description
Margarodes is ‘n ondergrondse insekplaag wat die wortels van wingerdstokke aanval en die groeikrag sodanig belemmer dat die stokke binne ‘n kort tydperk doodgaan. Aangesien dit ‘n ondergrondse plaag is, is produsente en tegniese persone nie altyd bewus dat swak groei en doodgaan van stokke deur die dopluis veroorsaak word nie. Onlangse opnames en besoeke het getoon dat ernstige skade in Mpumalanga, die Benede-Oranjeriviergebied en in Namibië in wingerde aangerig word. Groot finansiële skade word veral by nuwe aanplantings veroorsaak, wat ‘n aanduiding is dat die plaag vinnig uitbrei. Die probleem word verder vergroot deurdat geen beheermaatreëls (chemies, biologies, weerstandbiedende onderstokke, ens.) wêreldwyd bekend is nie. As gevolg van hierdie situasie is ‘n navorsingsprojek (WW 05-17) oor die chemiese beheer van margarodes gedurende 2005 – 2006 finansiële jaar by ARC Infruitec-Nietvoorbij begin en gaan steeds voort met gedeeltelike befondsing deur die Sagtevrugte Produsente Trust, Winetech en Droëvrugte Tegniese Dienste. Die nadele van chemiese beheer in die algemeen is egter bekend en indien moontlik, bly biologiese beheer altyd die beste opsie waarna gestrewe word vir beheer van plae.

Die doel van die projek is dus om te bepaal dat mannetjies wel deur wyfies aangelok word en om die betrokke feromoon te identifiseer, te sintetiseer en te evalueer as suksesvolle biologiese beheermaatreël.

Poster(s)
De Klerk, C A, Carstens, R and Vermeulen, A K. 2010. Monitoring and biological control of males of Margarodes prieskaensis with coloured sticky traps. Poster presented at the 4th International Congress of the South African Society for Enology and Viticulture. 28-30 July, Cape Town, South Africa.

De Klerk, C A and Vermeulen, A K. 2010. Acacia eriola: Natural host plant of Margarodes prieskaensis in South Africa. Poster presented at the 4th International Congress of the South African Society for Enology and Viticulture. 28-30 July, Cape Town, South Africa.

FinalReport.pdf

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors