021 276 0496 info@sawine.co.za

Die ontwikkeling van ‘n model om die bot persentasie en produksie van wyndruiwe aan die hand van intydse klimaatsdata te bepaal

by | Oct 28, 2020 | Uncategorized

Project Number
WW 12-17

Project title
Die ontwikkeling van ‘n model om die bot persentasie en produksie van wyndruiwe aan die hand van intydse klimaatsdata te bepaal

Project leader
Steenkamp, J

Project description
Verskeie klimaatsfaktore soos temperatuur, straling, reënval en wind het ‘n invloed op die groei en ontwikkeling van wingerde. Dit kan aanleiding gee dat kleiner en / of minder korrels en trosse gevorm word wat uiteindelik in die grootte van die oes manifesteer.

Dit is dus belangrik dat wingerde op die regte fenologiese stadium bot, aangesien klimaatstoestande gedurende die periode daarna ‘n invloed het op die daaropvolgende groei en ontwikkelingsprosesse.

Wyndruifprodusente beskik tans nie oor ‘n akkurate metode om die onegaligheid van bot en verwagte oesgrootte, vir ‘n bepaalde seisoen met behulp van klimatologiese inligting te bepaal nie. Dit het tot gevolg dat die produsent dikwels gedwing word om onnodig arbeidsintensiewe en duur praktyke te volg om optimale produksies te verseker.

Die doel van hierdie projek is om aan die hand van intydse klimatologiese data onegalige bot en oesgrootte binne 90% akkuraatheid te voorspel.

FinalReport.pdf

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors