021 276 0496 info@sawine.co.za

Beheer van wingerd-margarodes in die Oranjerivier besproeiingsgebied

by | Oct 28, 2020 | Uncategorized

Project Number
WW 05-17

Project title
Beheer van wingerd-margarodes in die Oranjerivier besproeiingsgebied

Project leader
De Klerk, C A

Team members
Du Toit, E C

Project description
Margarodes is ‘n ondergrondse insekplaag wat die wortels van wingerdstokke aanval en die groeikrag sodanig belemmer dat die stokke binne ‘n kort tydperk doodgaan. Vyf verskillende spesies van margarodes kom in feitlik alle wingerdbou gebiede in Suid-Afrika voor. Aangesien dit ‘n ondergrondse plaag is, is produsente en tegniese persone nie altyd bewus dat swak groei en doodgaan van stokke deur dié dopluis veroorsaak word nie. Die probleem word verder vergroot deurdat geen beheermaatreëls (chemies, biologies, weerstandbiedende onderstokke, ens.) wêreldwyd bekend is nie.

Die hoofdoel van hierdie projek is om beheermaatreëls (chemies en weerstandbiedende onderstokke) teen margarodes te ontwikkel. Aangesien ernstige skade tans deur margarodes prieskaensis in die Oranjerivier besproeiingsgebied aangerig word, sal die ondersoek in die gebied gedoen word. Hierdie spesies het ook die ingewikkeldste lewensiklus en enige sukses in beheer van hierdie spesies sal na ander gebiede geëkstrapoleer kan word.

Poster(s)
De Klerk, C A. 2007. Life cycle of Margarodes prieskaensis on vines in the Northern Cape. Poster presented at the 30th National Congress of the South African Society of Enology and Viticulture. 5-7 November, Somerset West, South Africa

Presentation(s)
De Klerk, C A. 2005. Grondperêls – geen geluk of rykdom met die terroris nie. Suid-Afrikaanse Wingerd en Wynkunde Vereniging Tafel- en Droogdruif Kort Kursus. 22-25 January, Upington, South Africa

De Klerk, C A. 2005. Lewensiklus en beheer van margarodes. Tegniese personeel van Karsten Boerdery. 18 April, Pella, South Africa

Article
Coetzee, J. 2006. Onstuitbare plaag bedreig wingerde, Landbouweekblad, Mnth Apr (1445) (p. 24-26)

De Klerk, C A, Carstens, R. 2010. Chemiese beheer van margarodes in die Oranjerivier besproeiingsgebied, South African Fruit Journal, v. 9 (1) (p. 38-41)

De Klerk, C A. 2010. Chemical control of male pre-pupae and adult females of Margarodes prieskaensis (Jakubski) (Coccoidea: Margarodidae) on grapevines, South African Journal of Enology and Viticulture, v. 31 (2) (p. 160-164)
Article.pdf

De Klerk, C A, Carstens, R. 2010. Chemiese beheer van margarodes in the Oranjerivier besproeiingsgebied, WineLand, Mnth Jul (p. 101-103)

FinalReport.pdf

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors