021 276 0496 info@sawine.co.za

Technology transfer: Regional information days

Project Numbers
TO SProg 2016
TO SProg 2019

Project title
Technology transfer: Regional Information Days

Project leaders
Viljoen, F.
Schutte, C.

Institution
Vinpro

Team members
Viljoen, F
Mellet, J
Visser, H
Dippenaar, L
Snyman, P
Schutte, C
Engelbrecht, G
Burger, H
Van Schalkwk, H

Project description
Om internasionaal mededingend, winsgewend en volhoubaar te kan produseer is dit vir die Suid-Afrikaanse wynprodusent belangrik om goed ingelig te wees van die nuutste beskikbare inligting, tegnologie en tendense wat plaaslik sowel as internasionaal afspeel. ‘n Goed ingeligte produsent se besluitnemingsprosesse is net beter om bogenoemde resultaat te behaal.

Die doelwit van hierdie projek is dus om ‘n tegnologie oordrag forum in elke streek te skep en instand te hou waar produsente, plaas – en wingerdbestuurders, asook wingerdboukundiges en wynmakers op hoogte gehou word van die nuutste en relevante inligting en tegnologie.

Dit is ook belangrik dat die navorsingsbevindinge en inligting wat gegenereer word uit Winetech befondsde projekte ook aktief oorgedra moet word aan die teikengehoor vir wie die navorsingsprojek bedoel was. Hoewel wetenskaplike- sowel populêre publikasies belangrike tegnologie oordrag voertuie is, bly die praktiese aanbiedings, toeligting en oordrag deur die navorser self op inligtingsdae en studiegroepbyeenkomste steeds die mees effektiewe tegnologie oordrag metode om die inligting aan produsente oor te dra en hul te oorreed om die nuwe inligting en praktyke te aanvaar en te implementer op hulle plase. Ongelukkig is hierdie navorsers en kundiges in ons bedryf se tyd beperk en moet hul beskikbare tyd ook effektief en selektief aangewend word. Daarom word die platform geskep waar inligting dan by twee geleenthede per jaar oorgedra kan word aan al die belanghebbers in die streek.

Nog ‘n belangrike aspek wat deur hierdie tegnologie oordrag streeksprogram aangespreek word is ‘n meer noukeurige en verteenwoordige bepaling van wat die produsente se inligting- en navorsings behoeftes is t.o.v. die wingerdboukundige probleme of knelpunte wat hulle op plaas- en streeksvlak ondervind. Deur hierdie behoeftes reg te identifiseer en te dokumenteer – stel dit tegnologie oordrag liggame beter in staat om die regte inligting volgens streeks behoeftes aan die produsente oor te dra en tweedens stel dit ook die navorsers in staat om op hoogte van die spesifieke behoeftes te kom en om hulle navorsingsprojekte te belyn met hierdie probleme sodat dit meer behoefte-gedrewe is. Winetech kan ook sy befondsing beter belyn met die werklike behoeftes en probleme op produsente-vlak en dit daarvolgens prioritiseer.

FINAL REPORT TO SPROG 2016

FINAL REPORT TO SPROG 2019

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors