Determination of the optimal ripeness of South African red grapes in terms of their phenol composition

Project Number: WW 08-29
Project leader: Minnaar, P P
Daar bestaan 'n leemte in die kennis oor veranderinge in die individuele fenolkonsentrasies oor rypheid van plaaslike Cabernet Sauvignon, Pinotage, Shiraz…